سرای بامداد

سرای بامداد در سال 2005 میلادی در تورنتو (ریچموند هیل ) کاناد ا کار خود را شروع کرد
ارایه کتاب و محصولات فرهنگی نشر و توزیع کتاب در تورنتو و آمریکای شمالی از عمده فعالیت های سرای بامداد است
برگزاری مراسم سخنرانی و معرفی و رونمایی کتاب و تلاشهای اجتماعی فرهنگی از دیگر فعالیت های سرای بامداد است
اخیرا با توسعه شبکه های مجازی سرای بامداد با همکاری سایت آمازون فعال شده است
سایت اختصاصی سرای بامداد اکنون در دست تعمیر و بازسازی است به زودی فعال خواهد شد