عقل سرخ

هلند

انتشارات عقل سرخ دو سال است که شروع به فعالیت کرده و در مقایسه با دیگر ناشرانی که در این نمایشگاه حضور دارند جوانترین است. نشرعقل سرخ را با هدف معرفی کردن ادبیات کشو‌رهای پساشوروی راه‌اندازی کرده‌ایم و هم‌زمان با این که برای نمونه‌های برجسته ادبیات تاجیک، بازار و خواننده در بیرون از این کشورها پیدا می‌کنیم، از تجربه‌های دیگر کشورهای همسایه درمنطقه و نیز ناشران اروپایی بهره‌مند می‌شویم تا فرصت‌های جدیدی را برای نویسندگان کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و همسایه‌های آنان فراهم کنیم؛ به ویژه نویسندگانی که در داخل کشور خود فضای آزاد برای انتشار ندارند.

Founded in 2017 and based in The Netherlands, «Red Intellect» is a small publishing and media advisory company focused on the introduction of the contemporary Post-Soviet literature, both in their original text and in translation. We mainly focus on publishing and translation of the fiction, non-fiction and poetry books without any kind of censorship.

Post-Soviet Central Asian literature is the least known and we aim to fill this gap by carefully choosing the outstanding literature. However our goal is big, but our resources are limited. In the first year of our activity, we have managed to publish two poetry collections in Tajik Cyrillic and Persian script, one memoir in Persian and one novel in Russian.

 

تعدادی از کتاب‌های عقل سرخ:

ماه سمرقند، دفتری از شعر و ترانه، مهدی جامی، ٢۰۱۷

خاطرات مادری از سمرقند، دفتر خاطرات دانه‌گل نظروا

دفتر خاطرات دانه‌گل نظروا اولین دفتر خاطرات صمیمی از یک بانوی تاجیک است که از زندگی پر‌ماجرای خود حكایت می‌کند.

سندرم استکهلم رمان شهزاده سمرقندی. ترجمه به زبان روسی: یولتان صادقوا

روایت درگیری‌های درونی زنی سی‌ساله‌ است که بین شغل و انتخاب مادر شدن با خود کلنجار می رود.