انتشارات روناک

انتشارات روناک با هدف حمایت از آثار نویسندگان و شاعران داخل ایران که در زیر تیغ برنده سانسور امکان انتشار ندارند، آغاز به کار کرد و تاکنون آثار متعددی را از اهل قلم داخل ایران به چاپ رسانده است.

ٍEmail: Roonakpub@gmail.com